Hướng dẫn tải app 33Win cho IOS

Nếu bạn sử dụng điện thoại iPhone với hđh IOS thì bạn có thể sử dụng mã QR code dưới đây.

Quét mã QR code để tải app 33Win

Hướng dẫn tải app 33Win cho Android

Tương tự với IOS, bạn có thể sử dụng mã QR code bên trên để tải app 33Win dành cho Android.

Hoặc hướng dẫn chi tiết từ nhà cái 33Win tại đây.